REKLAMA
REKLAMA

Ostatnia sesja obecnej kadencji. Będzie gorąco? Oglądaj NA ŻYWO!

Ostatnia sesja obecnej kadencji. Będzie gorąco? Oglądaj NA ŻYWO!

SANOK. Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak zwołał na dzień 29 lutego 2024 r. (czwartek) XCII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. W porządku sesji znalazły się m. in. punkty dot. likwidacji szkoły podstawowej w dzielnicy Dąbrówka, zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta o działalności komisji między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały (Uchwała Nr XLVIII/403/18) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały (Uchwała Nr VII/46/19 ) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie budżetu Miasta Sanoka na 2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2024 – 2040, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku na zakup karetki transportowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka i nadania jej statutu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 219/10 o pow. 0.0061 ha położonej w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 418, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej jako działka nr 150/4 o powierzchni 0,0225 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obręb Dąbrówka w rejonie ulicy Okulickiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Sanoka, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy rondu w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym szlakiem”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Zagórz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji „Programu Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2024” w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 28. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta Sanoka.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Sanoku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 -2027.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 34. Informacja Burmistrz Miasta dot. przedstawienia kluczowych założeń projektów zintegrowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko.
 35. Wolne wnioski.
 36. Zamknięcie obrad.

Grafika poglądowa. Arch. red., arch. prywatne (2), UM Sanok

źródło: BIP UM Sanok
fot. archiwum redakcji

29-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Dzień Świra 2024-02-29 11:39:29
0 0
Serdecznie państwa  witam drodzy państwo  za parku ,sanockiego parku jakby drodzy państwo nie wiedzieli . Otóż dzisiaj drodzy państwo będzie o wyborach drodzy państwo, będzie drodzy państwo o tych których wybierzemy  bo to od nich wszystko będzie zależeć drodzy państwo , czy będziemy mieli czysto w domach drodzy państwo , czy może będą śmieci drodzy państwo , czy może będzie przygotowany obiad w domu drodzy państwo , czy może wszystko będzie w kanalizacji drodzy państwo , zachęcam państwa drodzy państwo do pójścia do urn do oddania głosu drodzy państwo na tych co państwu drodzy państwo zapewnią że będzie tanio ,a nie drogo że będą pracować dla państwa drodzy państwo a nie dla drodzy państwo dla innych ,  jestem w sanockim parku drodzy państwo ....  o nawet park nie jest teraz obsrany przez gołębie drodzy państwo , , drodzy państwo. proszę do mnie pisać na priv drodzy państwo ,a ja ze swojej strony będę mówił do was drodzy państwo.
Odpowiedz
widz2024-02-29 11:43:01
0 0
pan miklicz sila spokoju i argumentow pan burmistrz czerwienieje i nie potrafi powstrzymac emocii grunt sie pali
Odpowiedz
Czy Romowicz od Hołowni dogadał się z Matuszewskim2024-02-29 12:07:03
0 0
Czy to prawda ? Co to oznacza dla Sanoczan ?
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)