REKLAMA
REKLAMA

Wyniki egzaminów ósmoklasistów. Jak poradzili sobie uczniowie z Sanoka?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Uczniowie uzyskali średnio 61 % punktów z języka polskiego, 52 % z matematyki i 66 % z języka angielskiego. Jak w skali kraju wypadki uczniowie z Sanoka.

JĘZYK POLSKI

Wyniki w gminach naszego powiatu

 

Wyniki w szkołach podstawowych w SanokuMATEMATYKA

Wyniki w gminach naszego powiatu

Wyniki w szkołach podstawowych w SanokuJĘZYK ANGIELSKI

Wyniki w gminach naszego powiatu

Wyniki w szkołach podstawowych w Sanoku

 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie . Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Grafika poglądowa.

Tabele (6): mapa.wyniki.edu.pl

03-07-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)