BieszczadyKamery LIVEPolecaneSanok

Kamera Sanok

Kamery Bieszczaczady

Kamera Sanok

Kamera przedstawia Rynek w Sanoku, który został wytyczony przez władze austriackie po przebudowie miasta w 1786. Pierwotny plan zabudowy rynku  powstał w II poł. XIV wieku podczas lokacji miasta w 1339. Przywilej lokacyjny wydany przez księcia Jerzego nakazywał m.in. wzniesienie przez wójta ratusza oraz kramów kupieckich. Widok z kamery jest również dostępny na stronie kamera Sanok


Kamery Bieszczady

Dokument ten potwierdził następnie król Kazimierz Wielki w 1366. Późnośredniowieczny rynek sanocki był o wymiarach 20 na 20 prętów (81 × 81 metrów). Przez kilka wieków rynek służył celom gospodarczym i wojskowym. W każdą środę i piątki odbywały się na nim targi oraz coroczne jarmarki. Okalające sanocki rynek kamienice powstały pod koniec XVIII i początku XIX wieku. W tym czasie mieściły się w nich karczmy i domy zajezdne, zaś ich właścicielami byli głównie Żydzi. Na początku 1895 na terenie rynku została wykopana studnia o większej głębokości (dotychczasowa 28-metrową została powiększona do 52 m – tym samym jej dno było położone niżej od poziomu rzeki San przebiegającej pod sanockim zamkiem[3]. Studnia istniała w późniejszych latach. … Źródło: Wikipedia Realizacja: Kamery Bieszczady

Tagi

Podobne wpisy

Close