REKLAMA
REKLAMA

TAG: Jednym z punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Sanok

GMINA SANOK. Anna Hałas z absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku

GMINA SANOK. Anna Hałas z absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku