REKLAMA
REKLAMA

TAG: sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

SANOK. Policja kontroluje sklepy z alkoholem. Co konkretnie?

SANOK. Policja kontroluje sklepy z alkoholem. Co konkretnie?