Dzisiaj Sesja Rady Miasta Sanoka

16-09-2010

SANOK. Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają radni Rady Miasta Sanoka. Porządek obrad najbliższej sesji zapowiada się bardzo interesująco.

Sesja Rady Miasta Sanoka
16.09.2010r. (czwartek) godz. 9:00
SALA HERBOWA Urzędu Miasta Sanoka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2010, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. Przebudowa drogi ul. Kluski i Okrzei z siecią kanalizacji deszczowej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację   Projektu   PSeAP – Podkarpacki  System e-Administracji Publicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Miasta w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Galeria Sanok z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2143/3 o pow. 96m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1561/4 o pow. 15m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę  nr 1611/2 o pow. 6m2 położona w Sanoku przy ul. Leśnej stanowiąca własność Pana Janusza Gagatko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany części obowiązującego MPZP terenu położonego w dzielnicy Błonie w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2009-2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Tygodnik Sanocki – pismo samorządowe w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez  Jednostkę Strzelecką 2210, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Amatorską Drużynę Hokejową NIEDŹWIEDZIE – SANOK, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krośnieński, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rad Dzielnicowych Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnicowych Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnicowych Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Interpelacje.

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.