Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Sanok

08-06-2010

GMINA SANOK. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie  do 16 czerwca 2010 r. przez gminne biuro spisowe:


Gmina Sanok
Ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie gminy pokój 201 – CV wraz podaniem.

Rachmistrzowie powoływani będą przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego (po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej).

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i  organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony przez zastępcę gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand – held.
Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

Rachmistrzowi spisowemu będzie przysługiwała ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrza spisowego
– musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
– powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
– powinien też być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach
konfliktowych.
– wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.
– Niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków kandydat na rachmistrza będzie musiał złożyć oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Źródło:Gmina Sanok

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.