Uroczysta Sesja Rady Miasta: prof. dr hab. Feliks Kiryk Honorowym Obywatelem

SANOK. W najbliższy wtorek (9 bm.) odbędzie się 67. Uroczysta Sesja Rady Miasta Sanoka. Obecna Rada podejmie jedną z ostatnich decyzji o przystąpieniu do projektu rewitalizacji Placu Św. Michała. Nadany zostanie ponadto tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka dla Pana prof. dr hab. Feliksa Kiryka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Powołanie sekretarza sesji

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad

4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII – Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

5. Sprawozdanie z działalności Rady

6. Podziękowanie Radnym za pracę w kończącej się kadencji

7. Wystąpienia Radnych

Część II godz. 11:30
8. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka dla Pana prof. dr hab. Feliksa Kiryka; a. wystąpienie wnioskodawców
b. odczytanie uchwały Rady
c. wręczenie aktu nadania

9. Wystąpienie laureata oraz zaproszonych gości

10. Wpis do księgi Honorowych Obywateli Miasta Sanok

11. Zamknięcie obrad sesji

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."