W środę poznamy przewodniczącego Rady Powiatu

POWIAT SANOCKI. W środę, 1 grudnia, w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się I sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego IV kadencji. Podczas obrad nastąpi ślubowanie radnych, a także zostanie wybrany przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przekazanie prowadzenia sesji radnemu najstarszemu wiekiem.

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego.

4. Ślubowanie radnych.

5. Powołanie sekretarza sesji.

6. Przedstawienie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku:
a) Zgłoszenie kandydatów.
b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
c) Przedstawienie regulaminu głosowania.
d) Prezentacja kandydatów.
e) Głosowanie (tajne).
f) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
g) Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sanoku.
a) Zgłoszenie kandydatów.
b) Prezentacja kandydatów.
c) Głosowanie (tajne).
d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.


W skład Rady Powiatu wchodzą:

Platforma Obywatelska
Czech Paweł
Drozd Adam
Haduch Agnieszka
Jęczkowski Dariusz
Niżnik Sebastian
Pieszczoch Robert

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
Futyma Marian
Krawczyk Wacław
Och Waldemar
Pajestka Wojciech
Szpara Marek

Polskie Stronnictwo Ludowe
Borek Grażyna
Chowaniec Jan
Czubek Marian
Fal Stanisław

Prawo i Sprawiedliwość
Konieczny Roman
Nabywaniec Tadeusz
Uruski Piotr

Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Powiatu”
Cyran Jan

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządu Ziemi Sanockiej
Szybiak Waldemar

Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej
Baszak Józef

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."