10-cio lecie sanockiej polonistyki

20-04-2011

Studia polonistyczne w Sanoku mają swój niewątpliwy urok. Wszyscy absolwenci zgodnie twierdzą, że bardzo rozwijają intelektualnie i duchowo, poszerzają horyzonty wyobraźni i ubogacają całe przyszłe życie. Są trwałą zmianą na lepsze.

Polonistyka daje bowiem niezwykłą szansę na obcowanie z wartościami zagubionymi przez współczesny, skomercjalizowany i wydrenowany z wartości świat, pozwalają na zatrzymanie się i pochylenie nad tym, co ludzie przez wieki ukochali, czego doświadczyli i co wycierpieli, wszystko to bowiem wpisane jest w karty polskiej literatury, stanowiącej przecież wybitną część literatury europejskiej i światowej. Studia na kierunku filologia polska stwarzają też jedyną w swoim rodzaju okazję, by poznać fascynujący świat polskiej sztuki i kultury (w tym także mody i kuchni !), dzieje myśli polskiej i głębokie pokłady polskiej duchowości.  Uczą myślenia strofami Mickiewicza, Norwida i Miłosza. Dlatego przyciągają młodzież zdolną, „nie zmięszaną w tłumie”, z indywidualnością i pasją.

W bieżącym roku akademickim sanocka polonistyka, podobnie jak cała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, obchodzi swoje 10-lecie.

Kierunek filologia polska powstał jako jeden z pierwszych w uczelni.  Początkowo funkcjonował w charakterze specjalności język polski w obrębie Instytutu Slawistyki, obecnie Zakład Filologii Polskiej jest częścią Instytutu Humanistyczno-Artystycznego.
Kierownikami Zakładu Filologii Polskiej byli kolejno: prof. dr hab. Józef Wróbel (Prorektor,  a później Rektor PWSZ), dr Franciszek Sowa (PAN Kraków), prof. dr hab. Maciej Kawka (UP Kraków, UJ), dr Renata Gadamska Serafin (PWSZ Sanok).

W obrębie Zakładu Filologii Polskiej studenci filologii polskiej są obecnie kształceni na specjalności nauczycielskiej. By wzbogacić ofertę edukacyjną i poszerzyć możliwości zatrudnienia absolwentów, planuje się uruchomienie kolejnej, nowej specjalności: współpraca europejska. Ten profil studiów polonistycznych będzie miał charakter nieco interdyscyplinarny, gdyż obok tradycyjnych przedmiotów z kanonu znajdą się też takie przedmioty specjalistyczne, jak m. in.: redagowanie projektów unijnych, historia społeczeństw i kultury europejskiej, polityka regionalna i wspólnotowa UE, styl urzędowy, elementy prawa unijnego itp.. Ważnym elementem będzie też nauczanie języków obcych. Specjalność będzie przygotowywać studentów do podjęcia pracy w instytucjach administracji samorządowej (redagowanie projektów i wniosków unijnych, koordynacja współpracy euroregionalnej), biurach promocji, funduszach rozwoju regionu,  portalach unijnych oraz przedsiębiorstwach współpracujących z innymi krajami UE.
Kadrę Zakładu Filologii Polskiej tworzą pracownicy naukowi UJ, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, PWSZ w Sanoku oraz doświadczeni sanoccy nauczyciele-metodycy. Pewne specjalistyczne zajęcia prowadzą też pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Historycznego, miejscowi artyści. Zakład współpracuje z Korporacją Literacką w Sanoku, BWA, Biblioteką Pedagogiczną i innymi instytucjami.

Polonistyka organizuje spotkania z ludźmi pióra, świata kultury i nauki, rocznicowe wieczornice związane z najwybitniejszymi  twórcami polskiej literatury, wieczory poetyckie, a także cykliczne wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich, ogólnopolskie konferencje naukowe (Podkarpacie. Język-literatura-kultura, Sanok 2008; Bieszczady. Natura i kultura, Sanok 2010), konkursy recytatorskie dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i studentów (dr Jolanta Mazur-Fedak, dr Maria Wolan). Pracownicy zakładu zasiadają w Komitecie Organizacyjnym Dni Jana Pawła II (prof. dr hab. Halina Kosętka) oraz jury związanego z tą uroczystością ogólnopolskiego konkursu dla studentów (dr Renata Gadamska). Dr Jolanta Mazur-Fedak prowadzi od lat Koło Teatralne grupujące młodzież zainteresowaną sztuką sceniczną. Jego członkowie co roku wyjeżdżają na warsztaty teatralne oraz spektakle do renomowanych teatrów w Polsce, spotykają się z twórcami teatralnymi, aktorami.  Mogą też zaprezentować własną twórczość.
Od początku istnienia uczelni jej mury opuściło 210 absolwentów studiów stacjonarnych i 86 niestacjonarnych z nauczycielskim dyplomem filologii polskiej. Pracują głównie jako nauczyciele, tłumacze j. polskiego za granicą, znaleźli też zatrudnienie w wydawnictwach, mediach, muzeach, galeriach, bibliotekach, instytucjach kulturalnych i różnych firmach, gdzie pracują m. in. jako rzecznicy lub pracownicy biurowi.

W gronie absolwentów są osoby, które obecnie podjęły studia doktoranckie w Krakowie i Rzeszowie, są też znani w regionie początkujący, młodzi poeci.  Wiek studentów waha się od 19 do ponad 60 lat. W ich gronie byli zarówno Polacy, jak i Słowacy, Ukraińcy, katolicy, grekokatolicy i prawosławni, świeccy i duchowni. Instruktorzy tańca i pracownicy urzędów celnych. Tej właśni kulturowej mozaice sanocka polonistyka zapewnia swą niepowtarzalną, kresową i zarazem kameralną atmosferę.

W maju studenci filologii polskiej zaprezentują się podczas Nocy Kultury Galicyjskiej w Muzeum Historycznym w Sanoku na wieczorze poezji galicyjskiej. Zapraszamy!

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/instytut-hum-art/zaklad-jezyka-polskiego/informacje-dla-kandydatow/
Facebook: Polonistyka Sanok
Nasza klasa: Polonistyka_Sanok