23 tony azbestu usunięto z Sanoka

SANOK. Zakończyła się coroczna akcja zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z prywatnych posesji. W tym roku, dzięki wygospodarowanym przez Miasto Sanok środkom, udało się usunąć 23 tony azbestu.

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 roku mieszkańcy Polski powinni całkowicie go usunąć. W latach dziewięćdziesiątych zostało zakazane używanie materiałów zawierających azbest, np. eternitu, który spotykamy w pokryciach dachów.

Miasto Sanok pomaga mieszkańcom w pozbyciu się tego kłopotu, organizując, najczęściej na przełomie października i listopada, specjalne akcje. Pokrywa koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Jednak mieszkańcy we własnym zakresie muszą przygotować odpad do wywozu.

Do tej pory w Sanoku udało się usunąć ponad 100 ton azbestu, a to dopiero niecała połowa tego, co jeszcze zostało.

DREWEX INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."