300 laptopów do rozdania w Sanoku

16-06-2011

SANOK. W dalszym ciągu można wziąć udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka”. Na uczestników czeka bezpłatne użytkowanie laptopa wraz z dostępem do Internetu oraz uczestnictwo w szkoleniach. Rekrutacja trwa do 30 czerwca.


 
Projekt skierowany jest do 300 gospodarstw domowych Miasta Sanoka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których członkowie (dorośli i dzieci) objęci są systemem pomocy społecznej, rodzinnej lub stypendialnej, bądź u których orzeczono jeden ze stopni niepełnosprawności. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji.
 
Uczestnikami projektu mogą być:

– osoby zamieszkujące teren Miasta Sanoka,
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemów świadczeń rodzinnych,
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
– osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie obejmuje:

– bezpłatne użytkowanie laptopa,
– darmowy dostęp do Internetu,
– szkolenia e-learningowe na platformie cyfrowej
– szkolenia stacjonarne, podczas których uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i informacyjne dotyczące obsługi urządzeń i sieci.

Zakres szkoleń stacjonarnych:

– podstawy obsługi komputera i zasady pracy w systemie
– organizacja i zarządzanie danymi
– obsługa edytora tekstów Word
– obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel
– obsługa przeglądarki internetowej i zdobywanie informacji
– obsługa poczty elektronicznej
– podstawy zachowania bezpieczeństwa w sieci

Uczestnictwo w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka” jest bezpłatne

Zgłoszenia przyjmowane są od 16.05.2011 do 30.06.2011 w siedzibie Biura Rekrutacji, przy ulicy Rynek 18 w Sanoku, w godzinach od 7.00 do 15.00

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Rekrutacji.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013  
„Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.