Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg

01-12-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz


Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest nieruchomości oznaczona numerem działki 1490/3 o pow. 0,1514 położona w Zagórzu.
– cena wywoławcza: 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
– wysokość wadium: 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

Przeznaczenie nieruchomości wg. studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu- „strefa osadnictwa”
Wadium określone w warunkach przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Nr 92 8642 0002 2001 0000 4356 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok do dnia 9 grudnia  2011 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu),

2. nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest nieruchomości oznaczona numerami działek 60/6, 61/1, 67/6, 62/4, 66/8 o łącznej pow. 0,4090 ha położona w Zagórzu obręb Wielopole.

Na działce 60/6 posadowiony jest budynek administracyjno-warsztatowy, jednopiętrowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Powierzchnia zabudowy 591,30 m2, powierzchnia użytkowa 859,98 m2
– cena wywoławcza: 310 000,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych)
– wysokość wadium: 31 000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych)

Przeznaczenie nieruchomości wg. studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu – „strefa produkcyjno-techniczna”
Wadium określone w warunkach przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Nr 92 8642 0002 2001 0000 4356 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok do dnia 9 grudnia  2011 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu),

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu:

http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/przetargi/2011/20110628_120636.pdf

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3-go Maja 2,pok.36,
tel. 46-22-062 wew.67

Sprawę prowadzi: Dorota Franczak
e-mail: gg@zagorz.pl
tel./ fax. 013/46 22 062 w. 67, pok. 36
www.zagorz.pl