REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE: Sesja Rady Miasta TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

SANOK. Kolejna Sesja Rady Miasta Sanoka odbędzie się 29 listopada 2011r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.


TRANSMISJA NA ŻYWO

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 18 za – 0 przeciw – 0 wstrzymujących się)

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 15–2-1)

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na przykład według uchwały roczna stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części będzie wynosić 0,65 zł od 1m2 powierzchni.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 17–0-1)

- Stawki, które przyjmujemy są niższe w porównaniu do innych samorządów – informował Kazimierz Kot skarbnik miasta. Wpływy z racji podatków od środków transportowych to około 1% budżetu miasta

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie opłaty od posiadania psów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 17-1-0)

Według przyjętej uchwały określona stawka opłaty rocznej od posiadania przez osobę fizyczną jednego psa wynosi 58 zł.
– Trzeba wzmocnić egzekwowanie pobierania podatku od posiadania psów. Wiele osób nie płaci takiego podatku – apelowała radna Maria Oberc.
– Myśleliśmy nad „czipowaniem” zwierząt. Niestety koszt przedsięwzięcia jest jak na razie zbyt wysoki w stosunku do ewentualnych przychodów – tłumaczył Wojciech Blecharczyk Burmistrz Sanoka. – Nie mniej nie wykluczamy w przyszłości podjęcia działań w kierunku „oczipowania” zwierzaków – dodał Burmistrz.
Wpływy do budżetu z tego podatku to około 8 tys zł rocznie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Sanoka, sposobu rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 17-0-0)

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.(głosowanie 17-0-0)

- Kto pokryje koszty związane ze zmianami ewidencjonalnymi? – pytał wiceprzewodniczący Rady Tomasz Dańczyszyn.
– Koszty związane ze zmianami powinno ponieść miasto – stwierdził radny Józef Krynicki.
– Wystąpiliśmy do starostwa aby umorzyć koszty związane ze zmianą praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych. Dowody osobiste są wymieniane bezpłatnie – odpowiadał wiceburmistrz Sanoka Ziemowit Borowczak.

W dzielnicy Dąbrówka nadano nazwy ulicom miejskim.
– ulica Pomorska (pomiędzy 1000Lecia a Piastowską)
– ulica Podlaska (pomiędzy Pomorską a Mazurską)
– ulica Mazurska (od Podlaskiej w kierunku południowym)
– ulica Mazowiecka (od Piastowskiej w kierunku południowym)
– ulica Małopolska (od Piastowskiej w kierunku południowym)
– ulica Kujawska (od Piastowskiej w kierunku południowym)

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej od ul. 1000 Lecia w kierunku południowym w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka – ulica Śląska, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 16-0-0)

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wójtowstwo miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 17-0-0)

W dzielnicy Wójtostwo nadano nazwę ulicy miejskiej.
- ulica Międzybrodzka (pomiędzy ulicą Biała Góra a granicą miasta w kierunku wsi Międzybrodzie)

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Miasta Sanoka  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Sanoka obr. Olchowce jako działka nr 48/20 o pow. 0,0467 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.(głosowanie 17-0-0)

Obszar został pozyskany z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych: ulicy Aleksandra Rybickiego i ulicy Gajowej.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Sanockiego na własność Gminy miasta Sanoka udziału 1/3 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 598/9 o pow. 0,0170 ha stanowiącej w terenie część drogi gminnej – ulicy Łaziennej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 16-0-0)

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/78 o pow. 1329m2 położonej w Sanoku przy ul. Stankiewicza, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 13-0-2)

Dotychczas prawo użytkowania wieczystego posiadała Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. O rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania wnioskowała Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Omawiana działka stanowi bowiem obecnie drogę dojazdową m.in. do prywatnych posesji czy firm.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP o nazwie „Szczudliki – I” terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.(głosowanie 15-0-0)

- Komisja Finansowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie Uchwalenia MPZP o nazwie „Szczudliki – I” terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka. Teren umożliwia rozwój w kierunku budownictwa mieszkaniowego w kierunku południowym. Jest to ponadto teren łatwy i szybki do zainwestowania ze względu na drogi i uzbrojenie – argumentowała Teresa Lisowska przewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.(głosowanie 11-0-5)

Ustala się dopłatę do ceny dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielkomieszkaniowych z terenu Gminy Miasta Sanoka w następującej wysokości:
– dopłata do ceny 1m3 dostarczonej wody – 0,36 zł
– dopłata do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków - 0,56 zł

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy Wsparcia Programu Emisji Obligacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 16-0-1)

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK Sp. z o.o. w  Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 17-0-0)

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Józefa Bodziaka właściciela winnicy w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie. (głosowanie 15-0-1)

23. Interpelacje.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad sesji.

29-11-2011
Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.