Jutro Sesja Rady Miasta Sanoka

19-09-2011

SANOK. Jutro (20 bm.) w Sali Herbowej Urzędu Miasta, o godz. 9:00 rozpocznie się kolejna Sesja Rady Miasta obecnej kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Słowackiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 505 o pow. 100m­2 oraz nr 521 o pow. 85m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3289 o pow. 0.1937 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 700/5 o pow. 0,1719 ha zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności na rzecz użytkownika wieczystego – Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka służebnością przesyłu energii elektrycznej dwutorową linią napowietrzną 110 kV Besko – Sanok na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów Sp. z o.o. na 31 działkach w obr. Dąbrówka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka służebnością przesyłu energii elektrycznej dwutorową linią napowietrzną 110 kV Besko – Sanok na 30 działkach położonych w obr. Posada, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działki nr 579/4 i nr 579/6 służebnością przejścia i przejazdu, pasem gruntu o łącznej pow. 230m2 położonym od zachodniej i północnej strony budynku handlowego „Delikatesy”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka położoną w Sanoku oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1520/9 o pow. 0,0130 ha zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności pod działalność handlowo-usługową na rzecz Urszuli i Wojciecha Basarab, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług Nr 5/96 przy ul. Głogowej w Sanoku-Dąbrówka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy placowi przy wejściu do parku miejskiego od strony ul. A.Mickiewicza nazwę Plac Harcerski, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Posada miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Sanoka, zarządzania poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Krosno dotyczącego współpracy w zakresie gospodarki odpadami oraz współpracy w celu utworzenia wspólnego regionu gospodarki opadami, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej pamięci Żydów pomordowanych w latach II wojny światowej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez „Amatorski Klub Hokejowy KOGUTY SANOK”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalności Burmistrza Miasta Sanoka.
Interpelacje.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.