NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA :Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami (TRANSMISJA AUDIO)

SANOK. W najbliższy wtorek (22 bm.) o godzinie 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. ”Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII – Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2009-2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
7. Zamknięcie obrad.

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."