Starosta członkiem Komitetu Monitorującego

SANOK. Starosta sanocki Sebastian Niżnik został członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wyboru dokonano w Łańcucie, podczas spotkania konwentu powiatów woj. podkarpackiego.


Sebastian Niżnik jest specjalistą w zakresie środków unijnych. Przez prawie osiem lat zajmował się pisaniem wniosków i nadzorowaniem projektów zarówno tych dużych – inwestycyjnych, jak i mniejszych choćby z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompetencje starosty sanockiego zostały docenione przez członków konwentu powiatów podkarpackich, którzy wybrali go jako jednego z przedstawicieli do Komitetu.

Komitet Monitorujący  RPO WP ustala m.in. kryteria wyboru projektów składanych przez wnioskodawców i analizuje rezultaty realizacji całego programu z którego przekazywane są pieniądze. Sprawdza też czy osiągnięte zostały cele, założone w poszczególnych osiach priorytetowych.

Starostwo Powiatowe w Sanoku

DREWEX INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."