REKLAMA

Nowe opłaty przedszkolne

SANOK. Od września br. w miejskich żłobkach i przedszkolach w Sanoku zaczną obowiązywać nowe zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie. W przypadku żłobków jest to efekt wejścia w życie nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, a w przypadku przedszkola nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Dlatego na ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka, 21 lipca radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących: statutów żłobków, opłat za pobyt dziecka w żłobku, opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami, a także opłat za pobyt w przedszkolach miejskich oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.

Jeśli chodzi o nowe opłaty, to do tej pory rodzic płacił za pobyt dziecka w miejskim żłobku lub przedszkolu miesięczną, jednakową opłatę stałą. Od września to się zmieni. W przypadku żłobka będzie musiał zadeklarować ilość godzin pobytu dziecka, za które będzie płacił i potwierdzić to zawarciem stosownej umowy z placówką. Jeśli dziecko jest nieobecne, przewidziano zwrot adekwatnej części tej opłaty. Radni określili także maksymalną stawkę za wyżywienie, czyli 6 zł brutto dziennie.

Jeśli chodzi o przedszkola to pobyt dziecka do 5 godzin dziennie jest bezpłatny (w tym czasie realizowana jest podstawa programowa), a rodzic płaci dopiero od 6 godziny. I tutaj, podobnie, jak w przypadku żłobków, musi on zadeklarować w umowie, zwieranej z placówką, ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Co do stawki dziennej za wyżywienie, to ustala ją dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

W żłobkach i przedszkolach wprowadzono także nową opłatę za pozostawienie dziecka ponad godziny pracy danej placówki i wynosi ona 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Nowe zasady odpłatności w żłobkach i przedszkolach wejdą w życie dopiero po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W myśl nowej ustawy radni podjęli także uchwałę ustalającą wysokość jednorazowej opłaty za wpis do wymaganego rejestru dla osób prywatnych, które zdecydują się założyć niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy. Będzie ona wynosiła 200 zł.

Również od 1 września 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku zacznie funkcjonować nowy oddział przedszkolny. Radni, akceptując uchwałę ustalającą nową sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto, wyrazili tym samym zgodę na jego utworzenie.

Dzieje się tak dlatego, iż miasto musi zapewnić roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce” 5 i 6-letnim dzieciom, które od następnego roku szkolnego, zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji mają stać się uczniami klas pierwszych szkół podstawowych.

Obecnie w mieście Sanok istnieją 4 samorządowe przedszkola publiczne, a od 1 września 2011 r. będzie działać 11 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych.

Agnieszka Frączek

26-07-2011
Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.