OGŁOSZENIE: Przerwa w dostawie wody!

20-09-2011

SANOK.Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, ze w związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie SUW w Trepczy, nastąpi przerwa w dostawie wody.


SPGK