Ogłoszenie Wójta Gminy Sanok

26-07-2011

GMINA SANOK. Wójt Gminy Sanok zaprasza do składania ofert na zakup pojazdów: koparko-ładowarki OSTRÓWEK oraz samochodu STAR FURGON.

Wójt Gminy Sanok zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu:

Marka: STAR
Model pojazdu: 1142 12.0t .
Rok produkcji: 1990
Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy

Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2011r. do godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok (ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na zakup samochodu STAR FURGON”

Minimalna cena zakupu- 650 zł brutto.

W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu.

Pojazd można obejrzeć na placu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok) do dnia 1 sierpnia 2011 r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami w celu obejrzenia pojazdu oraz udzielania szczegółowych informacji jest: Jan Winiarz – tel. 0 13 46 565-69, pok.405, (stały kontakt tel. kom. 889 833 420)

Informacje udzielane będą do dnia 1 sierpnia 2011r. w godz.8.00-15.00.

Nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu zapłaty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Wójt Gminy Sanok zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu:

Marka: Ursus
Model pojazdu: C-Ostrówek 5.7t .
Wersja: 360/KTO162
Rok produkcji: 1989

Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2011r. do godz.11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanoku (ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na zakup koparko-ładowarki OSTRÓWEK”

Minimalna cena zakupu- 2300 zł brutto.

W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu.

Pojazd można obejrzeć w miejscowości Strachocina do dnia 1 sierpnia 2011 r.

W celu obejrzenia pojazdu prosimy o kontakt z Panem Rafałem Cecuła – tel. kom. 501 538 322.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć również w Urzędzie Gminy w Sanoku. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Łukasz Mendyka – tel. 0 13 46 565-83. Informacje udzielane będą do dnia 1 sierpnia 2011r. w godz. 8.00-15.00.

Nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu zapłaty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.