Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

16-08-2011

Misją Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle jest kształcenie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb biznesu, organizacji społecznych oraz instytucji państwowych, w oparciu o najnowsze zdobycze nauki, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy. Celem uczelni jest również szybkie i bezbłędne reagowanie na powstające potrzeby lokalnego rynku pracy.

Od dłuższego czasu obserwuję rozwój uczelni z terenu Podkarpacia i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem postępów jakie czyni Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle. Magnesem przyciągającym studentów jest z pewnością nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, jednak myślę, że sukces tej uczelni wynika z atrakcyjnych i przyszłościowych kierunków technicznych jakie oferuje PSW. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na studia techniczne, ponieważ mają świadomość, że tytuł inżyniera to nie tylko prestiż, ale także lepsza przepustka do dobrej pracy. Moim zdaniem Podkarpacka Szkoła Wyższa w niczym nie ustępuje większym ośrodkom akademickim, a absolwenci PSW są cenieni przez pracodawców na lokalnym rynku pracy. – mówi Mieczysław Kasprzak wiceminister Ministerstwa Gospodarki.

Oferta edukacyjna.

W roku akademickim 2011/2012 Podkarpacka Szkoła Wyższa oferuje studia I stopnia na kierunkach:

* EKONOMIA (studia licencjackie, trwają 6 semestrów).

Studia ekonomiczne w Podkarpackiej Szkole Wyższej to intelektualne wyzwanie, dają możliwość poznania szerokiego zakresu zagadnień nowoczesnej ekonomii. Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przekazanie studentom wiadomości z zakresu nauk dotyczących zasad gospodarowania, oceny zjawisk mikro- i makroekonomicznych, prawa własności, a także dotyczących tworzenia zbiorów informacji niezbędnych do oceny i kontroli działalności gospodarczej instytucji i przedsiębiorstw, jak również podejmowania decyzji bieżących i perspektywicznych.

W ramach kierunku EKONOMIA można wybrać jedną z pięciu specjalności:

 • ekonomika handlu i usług
 • hotelarstwo
 • turystyka
 • rachunkowość
 • ekonomika przedsiębiorstw

*TRANSPORT (studia inżynierskie, trwają 7 semestrów).

Kierunek transport to odpowiedź na duże zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów z tej dziedziny. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, spedycji i logistyki a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu analizy systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Duży nacisk położony jest na znajomość języka obcego specjalistycznego. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo – naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych.

Specjalności studiów w ramach kierunku transport:

 • transport i spedycja
 • inżynieria ruchu
 • logistyka
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

*GOSPODARKA PRZESTRZENNA – NOWOŚĆ – (studia inżynierskie, trwają 7 semestrów).

Ponad 50% realizowanych przedmiotów to przedmioty techniczne, które pozwolą studentowi zdobyć praktyczne umiejętności inżynierskie m.in.: wykonywania pomiarów topograficznych, zastosowania i doboru odpowiednich technik graficznych w pracach studialnych i projektowych, oceny procesów zagospodarowania przestrzennego, przygotowania założeń planistycznych, opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów, projektowania podstawowych urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej, projektowania sieci osadniczej, stosowania podstawowych narzędzi programu Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, przygotowywania ofert inwestycyjnych. Absolwent będzie znał język angielski na wysokim poziomie biegłości oraz będzie umiejętnie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Specjalności w ramach kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

 • projektowanie rozwoju regionalnego i przestrzennego
 • projektowanie rozwoju obszarów górskich

Uczelnia w swojej ofercie ma także studia podyplomowe:

 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych
 • Zarządzanie małą firmą turystyczną
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych
 • Zarządzanie logistyczne

Co wyróżnia Podkarpacką Szkołę Wyższą?

 • Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna. Wykładowcami są znane osoby z renomowanych krakowskich i rzeszowskich uczelni.
 • Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone są w profesjonalny sprzęt komputerowy oraz audiowizualny.
 • Przyjazny plan zajęć. Studenci studiów stacjonarnych mają zajęcia tylko w dni powszednie, a zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w weekendy, tak by nie kolidowały z praca zawodową.
 • Umowa podpisana pomiędzy studentem a uczelnią gwarantuje, że czesne nie zmieni się przez cały rok akademicki.
 • W razie niepowodzenia na egzaminie, student nie musi martwić się o dodatkowe koszty, ponieważ poprawki są bezpłatne.
 • Na terenie uczelni każdy student może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z dostępu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi.

Płatne praktyki zawodowe

PSW zwraca szczególną uwagę, by praktyki odbywały się zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego. Dzięki staraniom władz Uczelni, studenci mają możliwość odbywania praktyk za granicą (m.in. w Grecji, Niemczech, USA). Dzięki wynagrodzeniu uzyskanemu z tytułu odbywanej praktyki za granicą studenci mogą opłacić całoroczny koszt studiów.

Biuro Karier

Biuro Karier PSW wspiera studentów i absolwentów w rozwoju ich potencjału zawodowego, prowadzi różne formy działalności doradczej i szkoleniowej. Celem Biura Karier jest ułatwienie kontaktu pomiędzy pracodawcami a studentami i absolwentami. Biuro Karier oferuje doradztwo indywidualne i grupowe, warsztaty i szkolenia przygotowujące studentów do poruszania się na rynku pracy, staże i praktyki zagraniczne, konsultacje w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz spotkania z przedstawicielami firm na terenie Uczelni.

Pomoc materialna

Podkarpacka Szkoła Wyższa oferuje bogaty wachlarz pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych bez względu na wiek. Studenci mogą ubiegać się o stypendium: socjalne, za wyniki w nauce lub sporcie, specjalne dla osób niepełnosprawnych, żywieniowe, mieszkaniowe oraz zapomogę.

Projekty Unijne realizowane przez PSW
Podkarpacka Szkoła Wyższa aktywnie wykorzystuje możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na poprawę i rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni. W ramach projektu PSW oferuje bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku studiów; konsultacje z doradztwa zawodowego, psychologii zatrudnienia i prawa pracy; warsztaty z zakresu autoprezentacji, motywacji, kreatywności, asertywności oraz komunikacji interpersonalnej; dla studentów ostatniego roku studiów – 3-miesięczne płatne staże oraz bezpłatne studia podyplomowe na atrakcyjnych kierunkach.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, który obejmuje ustalenie liczby punktów za oceny uzyskane z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka.

Rekrutacja kończy się 27.09.2011 r. na studiach stacjonarnych oraz 29.09.2011r. na studiach niestacjonarnych.

Więcej informacji na stronie internetowej – www.psw.jaslo.pl lub w dziekanacie Uczelni przy ul. Na Kotlinę 8, tel. 13 445 95 13

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.