Policja przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach czworonogów!

23-03-2011

SANOK. Policjanci przypominają o obowiązkach ciążących na właścicielach czworonogów. Pamiętajmy też o tym, że są to istoty żyjące i należy im się szacunek. Nie zapominajmy również o przepisach prawa dotyczących kwestii opieki nad zwierzętami.

Obowiązek opieki nad zwierzęciem ciąży na jego właścicielu. Za niezachowanie należytych zasad ostrożności grozi odpowiedzialność karna z art. 77 kodeksu wykroczeń - „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia  podlega karze grzywny do 250 zł”.

Pamiętajmy również o tym , że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Prawa zwierząt są terminem często mylonym z opieką nad zwierzętami, której istotą działalności jest ochrona zwierząt przed cierpieniem.

Za nieposzanowanie praw zwierząt grozi odpowiedzialność karna z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt – „ Kto zabija, uśmierca zwierzę, albo dokonuje uboju zwierząt z naruszeniem przepisów, albo znęca się nad nim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Informujemy, że na stronie internetowej podkarpackiej Policji znajduje się zakładka „Nie bądźmy obojętni na krzywdę zwierząt”, gdzie można anonimowo zgłaszać przypadki okrucieństwa wobec zwierząt.

Apelujemy do właścicieli zwierząt o rzetelne wypełnianie ciążących na nich obowiązków.

KPP Sanok

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.