Projekt „Nie znikaj” czyli warsztaty o bioróżnorodności w Sanoku

14-04-2011

SANOK. Wymieranie gatunków na świecie jest smutnym faktem, obserwowanym przez społeczeństwa na przestrzeni wieków i ostatnich dziesięcioleci. Szacuje się, że co godzinę na Ziemi wymiera bezpowrotnie 6 gatunków.

W przeważającej części są to taksony, których nie zdążyliśmy poznać, zbadać a nawet opisać.

Głównym celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego„NIE ZNIKAJ” jest przekazanie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.

Program ma za zadanie inspirować do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt. Projekt finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego pomysłodawca – Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” z Łodzi w ciągu roku przeprowadził 45 szkoleń na terenie całego kraju.

Urząd Miasta Sanoka współpracując z Stowarzyszeniem EKOSKOP z Rzeszowa, który jest koordynatorem regionalnym programu, zorganizował warsztaty dla nauczycieli z Sanoka i powiatu sanockiego. Podobne warsztaty zostały zrealizowane dla nauczycieli w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie.

Szkolenie w Sanoku odbyło się 12 kwietnia na Sali Herbowej w Urzędzie Miasta Sanoka. Rolę trenerów pełnili Mirosław i Katarzyna Ruszała ze Stowarzyszenia „EKOSKOP”, którzy przekazywali wiedzę przedstawicielom 20 placówek oświatowych z Sanoka i okolic.

Podczas warsztatów poruszano problemy związane z bioróżnorodnością na świecie i w Polsce, omawiano gatunki istotne dla medycyny i gospodarki oraz przedstawiono najbardziej zagrożone ekosystemy. Nauczyciele biorący udział w zajęciach poznali różne techniki dot. efektywnej edukacji ekologicznej przydatne w przeprowadzeniu zajęć w szkołach.

Każdy z uczestników otrzymał grę edukacyjną składającą się z dużej planszy (200×150 cm) oraz kart tematycznych , gdzie przedstawione i opisane były gatunki zagrożone. Gra ta z pewnością będzie wykorzystywana podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

Edukacja ekologiczna prowadzona od 16 lat w Sanoku jest bez wątpienia atutem naszego miasta, zauważalnym w kraju nie tylko przez media i środowiska samorządowców. Poprzez cykliczne szkolenia, warsztaty, konferencje oraz imprezy proekologiczne jesteśmy postrzegani jako lider w województwie, co ma swoje uzasadnienie w ilości współpracujących z Urzędem Miasta Sanoka organizacji pozarządowych z całego kraju. Już w maju planowana jest kampania edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Piotr Kutiak

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.