Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Gminie Zagórz!

22-11-2011

GMINA ZAGÓRZ. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetargi odbędą się w dniu 1 grudnia 2011r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu są:

1. nieruchomość oznaczona numerem działki 81 o pow. 0.2475 położona w miejscowości Średnie Wielkie objęta KW 56806.

Cena wywoławcza 62 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych ). Wysokość wadium 6 500,00 zł

Wysokość wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Nr 92864200022001000043560001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu do dnia 25 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu),

2. nieruchomość oznaczona numerem działki 94/9 o pow. 0.2600 położona w miejscowości Łukowe objęta KW 46291

Cena wywoławcza 44 000,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych ). Wysokość wadium 4 500,00 zł

Wysokość wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu:Nr 92864200022001000043560001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu do dnia 25 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu:www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.