OBRADY ZAKOŃCZONE Sesja Rady Miasta TRANSMISJA NA ŻYWO

SANOK. 3o sierpnia (wtorek) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji.  Poniżej publikujemy porządek obrad. Początek transmisji o godz. 9.20.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Uroczystość wręczenia przez Wojewodę Podkarpackiego odznaczenia Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski.
5. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
6. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Sanoka dla Powiatu Sanockiego na przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2222R Sanok- Liszna, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Sanoka dla Powiatu Sanockiego na wykonanie remontu nawierzchni i chodników ul. Matejki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany umowy spółki „Ciarko PBS Bank Sanok” Spółka z o.o. z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."