REKLAMA

SANOK: Powstał Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

SANOK. W Sanoku został powołany do życia Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W dniu 24 marca 2011 r. w Urzędzie Miasta w Sanoku, doszło do podpisania porozumień o współpracy.w tym zespole, pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotami których przedstawiciele weszli w skład zespołu, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, SP ZOZ-em, Prokuraturą Rejonową, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, przedstawicielami Urzędu Miasta, Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W imieniu w/w podmiotów porozumienie podpisali: Komendant Powiatowy Policji – Edward Ząbek, Komendant Straży Miejskiej – Jerzy Sokołowski, Prokurator – Izabela Jurkowska – Hanus, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Lidia Mackiewicz – Adamska, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Andrzej Rychlicki, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Maciej Drwięga.

Porozumienie, zawierające zasady współpracy pomiędzy instytucjami, zawarte zostało w obecności przedstawicieli wszystkich instytucji, jednostek organizacyjnych i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, powołujących Zespoły Robocze do rozpatrywania poszczególnych spraw przemocy. Za obsługę organizacyjno-techniczną pracy zespołu odpowiedzialny będzie MOPS w Sanoku.

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ten to kolejny etap realizacji zadań nałożonych na gminę przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównymi obowiązkami nowo powołanego Zespołu będzie: rozpoznawanie sytuacji przemocy domowej, ochrona ofiar i szybkie międzyinstytucjonalne zorganizowanie pomocy dla członków rodziny, w której występuje zjawisko przemocy, wspólna wielopłaszczyznowa i specjalistyczna pomoc ukierunkowana na zatrzymanie przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym i świadkom, organizowanie pomocy i monitorowanie sprawy.

Zespół Interdyscyplinarny będzie się zbierał roboczo średnio raz na trzy miesiące, zaś Zespoły Robocze w zależności od potrzeby, celem interwencji tam, gdzie dochodzi do przemocy.

25-03-2011


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.