Sesja absolutoryjna oraz nadzwyczajna Rady Miasta Sanoka

SANOK. W dniu 28 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się sesja absolutoryjna Rada Miasta Sanoka. Natomiast o godzinie się 17.00 odbędzie się sesja nadzwyczajna, związane ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2011.

Porządek obrad sesji absolutoryjnej:

– Powołanie sekretarza sesji.
– Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
– Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
– Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
– Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2010 rok.
– Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
– Odczytanie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
– Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 
– Zamknięcie obrad sesji.

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej:

– Otwarcie obrad.
– Powołanie sekretarza sesji.
– Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
– Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
– Zamknięcie obrad

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."