SPGK INFORMUJE: Przystąpiono do usuwania awarii na sieci ciepłowniczej

09-12-2011

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Zakład Ciepłowniczy informuje, że przystąpił do usuwania zlokalizowanej w dniu dzisiejszym awarii na sieci ciepłowniczej. W naszej ocenie usuniecie jej powinno umożliwić ciągłą dostawę ciepła do naszych odbiorców.

Uruchomienia węzłów cieplnych należy spodziewać się do godzin rannych dnia 10.12.2011 r.

Z uwagi na liczne zapytania zaniepokojonych mieszkańców Sanoka, dotyczące zmiany koloru wody informujemy:
1. W związku z licznymi awariami Zakład Ciepłowniczy szuka nieszczelności sieci ciepłowniczej.

2. Dawkowanie fluoresceiny pozwoli na szybką lokalizację wycieków w studzienkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Karta charakterystyki preparatu przewiduje zastosowanie go w celu jak w pkt. 2

4. Sytuacja zmiany zabarwienia wody użytkowej hipotetycznie może wystąpić tylko i wyłącznie w centralnej ciepłej wodzie przygotowywanej w węzłach cieplnych zasilanych z sieci Zakładu Ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. (tj. bloki Os. Wójtostwo, Błonie, Śródmieście), jednakże z uwagi na charakter typowych awarii sieci ciepłowniczych należy spodziewać się wycieku zabarwionej wody ciepłowniczej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

5. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że żaden z naszych odbiorców nie doświadczy żadnych negatywnych skutków barwienia wody w sieci ciepłowniczej.

6. Woda zimna z miejskiej sieci wodociągowej nie będzie mieć kontaktu z barwnikiem.

7. W/w substancja jest bezpieczna i stosowana m.in. jako składnik produktów kosmetycznych.

Jeżeli nadal będą mieć Państwo wątpliwości i pytania prosimy o kontakt telefoniczny z numerami podanymi w poprzednim komunikacie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

SPGK INFORMUJE: Nieregularne dostawy energii cieplnej UWAGA: Wodę o zmienionym kolorze nie należy stosować do celów spożywczych

Tagi: ,