Spotkanie przedstawicieli Grup Producentów Rolnych z województwa podkarpackiego z członkami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

24-10-2011

BRUKSELA/PODKARPACIE. W dniu 25 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim  w Strasburgu, odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Elżbietę Łukacijewską Poseł do Parlamentu Europejskiego,  w którym

wezmą udział przedstawiciele Grup Producentów Rolnych z województwa podkarpackiego i lubelskiego, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz regionalnych mediów.

Ponadto na zaproszenie Poseł Łukacijewskiej w spotkaniu ze strony Parlamentu Europejskiego udział wezmą delegaci Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski oraz Elisabeth Kostinger z Austrii.

Tematem rozmów będzie wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 a także stanowisko wspólnoty w odniesieniu do żywności genetycznie modyfikowanej.

Ponadto, celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz  uzyskanie informacji na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w poszczególnych krajach wspólnoty. Ważnym elementem rozmów będą decyzje dotyczące dopłat bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki jakości produktów rolnych.

Polskie Przewodnictwo w Radzie UE staje przed koniecznością poszukiwania kompromisu w sprawie nowego systemu dopłat bezpośrednich, który będzie się opierał na sprawiedliwych, a nie historycznych warunkach, oraz podjęcia działań na rzecz usprawnienia Wspólnej Polityki Rolnej.

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.