„Strefa odkrywania talentów” aktywna w SP 3!

04-03-2011

SANOK. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku jest jedną z dwóch w naszym województwie i jedną z 32 w kraju, w których utworzono Projektowe Ośrodki Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów”. Uroczysta inauguracja ich działalności nastąpiła w poniedziałek 28 lutego 2011r.

W otwarciu wzięli udział zaproszeni goście wśród których obecni byli: Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Miasta Sanoka, Irena Penar – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Sanoku, Alina Dąbek – Dyrektor Regionalny Grupy Edukacyjnej SA oraz Marta Muszyńska – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Rolę gospodarzy pełnili: Dyrekcja Szkoły, nauczycielki – animatorki projektu – Małgorzata Kielar (doradca metodyczny CDN w Sanoku) oraz Ewa Milczanowska i uczniowie klas I biorący udział w projekcie.

Na wstępie zaprezentowano zebranym istotę projektu – zgodnego z nową podstawą programową – skierowanego do uczniów klas I. Koncepcja projektu jest spójna z kompetencjami kluczowymi w procesie uczenia się przez całe życie i zgodna z Europejskimi Ramami Odniesienia. Do kompetencji kluczowych należą:
-porozumiewanie się w języku ojczystym,
-porozumiewanie się w językach obcych,
-kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
-kompetencje informatyczne,
-umiejętność uczenia się,
-kompetencje społeczne i obywatelskie,
-inicjatywność i przedsiębiorczość ,
-świadomość i ekspresja kulturalna.

Projekt realizowany jest w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Projektowe Ośrodki Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów” to ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie wszystkich kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości.

Zebrani goście mieli okazję obejrzeć sale projektowe z zestawami różnego rodzaju środków dydaktycznych, przyjrzeć się praktycznej realizacji projektu z udziałem uczniów (zabawy sprawnościowe, np. budowa studni Jakuba, haftowanie, zabawy ruchowe, np. z dyskami, z „serem szwajcarskim”, wyszukiwanie słów w czytanym tekście), a także sprawdzić wykorzystanie zakupionych pomocy w poszczególnych Ośrodkach Zainteresowań.

W SP nr 3 projekt jest realizowany w dwóch klasach pierwszych, od 1 marca do 20 czerwca br. i zakończy się pokazem umiejętności. Do jego przeprowadzenia zostały przystosowane sale. W ramach projektu szkoła otrzymała meble oraz ok. 90 pomocy dydaktycznych typu: gry planszowe, zestawy do majsterkowania, zestawy do ćwiczeń i obserwacji przyrodniczych, komplet klocków piankowych, historyjki obrazkowe, pacynki, teatrzyk kukiełkowy, zestaw do ćwiczeń gimnastycznych, „ser szwajcarski”, puzzle, karty, koraliki i patyczki magnetyczne, program do nauki języka angielskiego, zestaw logico, instrumenty perkusyjne, meble oraz wykładziny. Wartość tego sprzętu wynosi ok. 15 000 zł, a dodatkowo placówka otrzymała także 7500 zł na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka.

Zajęcia, prowadzone przez nauczycielki – animatorki Małgorzatę Kielar i Ewę Milczanowską, odbywają się 2 razy w tygodniu po lekcjach, a w planach są także zajęcia w soboty. Każde zajęcia mają mieć temat przewodni, wokół którego będą przebiegać różnorodne ćwiczenia w zależności od pracy dzieci w poszczególnych Ośrodkach Zainteresowań. Uczeń może dowolnie lub za sugestią nauczyciela pracować w poszczególnych Ośrodkach tak, aby wspierać swoje mocne strony lub wzmacniać słabe.

Środki dydaktyczne podzielono na trzy Ośrodki Zainteresowań.
-Pierwszy  – sprzyja rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej.
-Drugi – sprzyja rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji wizualno – przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej.
-Trzeci – sprzyja rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji  matematyczno – logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Grupa Edukacyjna S.A., a Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Sale projektowe Ośrodków Zainteresowań są do dyspozycji wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.