Szkoła w Tyrawie Solnej doczekała się remontu

TYRAWA SOLNA. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 251,00zł, pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011. Kwota ta stanowi 50% całości inwestycji, którą jest remont Szkoły Filialnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tyrawie Solnej.

Prace remontowo – budowlane wykonane zostaną w czasie wakacji. Dofinansowanie to pozwoli na poprawę stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Zakres robót obejmie, m.in. wykonanie odpowiednich zabezpieczeń instalacji, wymianę podłoża i posadzki w pomieszczeniach ciągów komunikacyjnych, wykonanie okładziny ścian z materiałów niepalnych w salach lekcyjnych. Dodatkowo zakupiony zostanie podręczny sprzęt gaśniczy, który zapewni ochronę przeciwpożarową obiektu.

Całość zamierzonych prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku, a każda pozyskana złotówka umożliwiająca poprawę obiektów oświatowych cieszy podwójnie – mówi Mariusz Szmyd Wójt Gminy Sanok.

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."