UWAGA ZMIANY : Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych

RADA MIASTA. Na ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka, która odbyła się 31 marca, radni zdecydowali o podwyższeniu maksymalnych progów stypendiów szkolnych. Tym samym zmianie uległ uchwalony w zeszłym roku „Reguamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Sanoka”.

Stypendia socjalne mogą pobierać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, będący mieszkańcami miasta Sanoka. Ponadto dochód w ich rodzinach nie może przekroczyć 351 zł netto na członka.

Zmiana, o której mowa objęła tylko dwa z trzech przedziałów dochodowych, wyszczególnionych w w/w regulaminie. A mianowicie przy wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 100,01 zł do 200 zł netto stypendium będzie wynosiło od 72,80 zł do 172,90 zł (do tej pory wynosiło do 136,50 zł), zaś przy dochodzie od 200,01 zł do 351 zł stypendium zawierać się będzie w przedziale od 72,80 zł do 163,80 zł (do tej wynosiło do 91 zł).

Zmianie nie uległ przedział pierwszy, gdzie przy dochodzie rodzinnym do 100 zł netto, stypendium wyniesie od 72,80 zł do 182 zł. Wysokość stypendiów w granicach w/w „widełek” uzależniona będzie od otrzymanej dotacji na ten cel.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

DREWEX INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."