DZISIAJ: VII Sesja Rady Miasta Sanoka TRANSMISJA NA ŻYWO

31-03-2011

SANOK. Dzisiaj o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Z sesji zostanie przeprowadzona transmisja audio. Poniżej publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozwój przez turystykę”, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Lipińskiego – zielony rynek”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007- 2013 tytuł projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ SANOK”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pod tytułem „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/8 służebnością przejścia i przejazdu całą jej szerokością na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli działek nr 109/12 i  nr 109/13 współużytkowników wieczystych działki nr 109/6 i użytkownika wieczystego działki nr 109/5, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 879 służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 880/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Okulickiego oznaczonej w ewidencji gruntów miasta jako działka nr 1332/40 o pow. 0.5218 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obręb Dąbrówka oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działki nr 657/10 o pow. 5m2, nr 690/15 o pow. 47m2, nr 690/11 o pow. 1232m2, nr 690/9 o pow. 2760m2,  nr 674 o pow. 683m2 i nr 675 o pow. 598m2 na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Iwony Fedak i Mariusza Fedak,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 657/15 o pow. 1584m2, nr 690/14 o pow. 9m2, nr 35/1 o pow. 96m2, nr 36/4 o pow. 51m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP  terenu położonego w dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka o nazwie „Kosynierów I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez firmę Andrzej Budzicki – Mincerz w Królewskim Wolnym Mieście Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Placówkę Straży Granicznej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Przyjęcie procedury postępowania w sprawach etyki oraz powołanie Komisji ds. etyki radnego.
24. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przebiegu wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze.
25. Interpelacje.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.