DZISIAJ: Sesja Rady Miasta TRANSMISJA NA ŻYWO

18-01-2011

SANOK. W najbliższy wtorek (18 bm.) odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Sanoka. Początek obrad o godz. 16.00.  Z posiedzenia Rady przeprowadzimy radiową transmisję NA ŻYWO. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Sanoka od osób fizycznych i prawny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obręb Dąbrówka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 657/10 o pow. 5m2, nr 690/15 o pow. 47m2, nr 690/11 o pow. 1232m2, nr 690/9 o pow. 2760m2, nr 674 o pow. 683m2 i nr 675 o pow. 598m2 na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Iwony Fedak i Mariusza Fedak oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 657/15 o pow. 1584m2, nr 690/14 o pow. 9m2, nr 35/1 o pow. 96m2, nr 36/4 o pow. 51m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka oraz ustalenia granic obwodu do głosowania i siedziby obwodowej komisji wyborczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze w Sanoku.

13. Podjęcie uchwały powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.