Wizowy System Informacyjny działa w przejściach granicznych bez zakłóceń

Wdrożony dzisiaj o godz. 01.00 na podkarpackich przejściach granicznych Wizowy System Informacyjny (VIS) działa bez zakłóceń. Dzięki VIS możliwa jest wymiana informacji o wizach wydanych obywatelom państw spoza strefy Schengen.

Celem wprowadzenia Wizowego Systemu Informacyjnego jest szybka wymiana informacji między państwami będącymi w Strefie Schengen. Jest to usprawnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie wspólnej polityki wizowej. Ma zapobiegać handlu wizami, a także identyfikować osoby które nie spełniają warunków wjazdu, pobytu czy zamieszkania na terytorium UE. Są tam gromadzone dane dotyczące osób ubiegających się o wizy Schengen oraz informacje na temat wniosku wizowego, a także samej wizy – czy była wydana, anulowana, cofnięta lub przedłużona, czy też odmówiono jej wydania. System zawiera dane biometryczne – fotografie i odciski palców osoby składającej wniosek wizowy.

Dzięki systemowi VIS funkcjonariusze służb granicznych podczas kontroli paszportowej mają możliwość weryfikacji tożsamości osób przekraczających granicę strefy Schengen.

Oprócz Straży Granicznej uprawnienia związane z dostępem uzyskało również kilkanaście instytucji krajowych w tym m.in. konsulowie, wojewodowie, Policja, prokuratury, sądy.

BOSG

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."