Zobacz jakie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty osiągnęły szkoły podstawowe w powiecie sanockim

19-07-2011

POWIAT SANOCKI. Wakacje są okresem podczas którego, można podsumować funkcjonowanie placówek oświatowych w powiecie sanockim. Na tle województwa podkarpackiego rodzime szkoły podstawowe, ponieważ od nich rozpoczynamy, plasują się w środku stawki.

Najbardziej miarodajne wydaje się być porównanie wyników kształcenie osiąganych przez uczniów Szkół Podstawowych poprzez zestawienie wyników sprawdzianów szóstoklasistów, (chociaż nie jest to też do końca obiektywne odzwierciedlenie aktualnego stanu rzeczy).

Na terenie „starego” województwa krośnieńskiego najlepiej sprawdzian kompetencji szóstoklasistów wypadł w powiecie brzozowskim. Natomiast powiat sanocki uplasował się tylko przed bieszczadzkim i leskim.

 

W powiecie sanockim najwyższe wyniki podczas sprawdzianów uzyskały sanockie (miejskie) szkoły podstawowe (średnia 25,93). Jednak wynik ten nie wzbudza entuzjazmu ponieważ w mieście Krośnie średni wynik uczniów popularnych „podstawówek” jest o niemal 2 punkty wyższy, aniżeli w Sanoku!

Przyzwoicie sprawdzian szóstoklasistów wypadł w gminach: Zarszyn, Bukowsko oraz Besko. Natomiast najsłabiej w Tyrawie Wołoskiej oraz Zagórzu.

 

Na potrzeby porównania wiedzy zdobytej przez uczniów poszczególnych stopni edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe posługują się skalą staninową (dziewięciostopniowa skala psychologiczna, znormalizowana tak, aby średnia w populacji wyniosła 5, natomiast odchylenie standardowe 2). Więc poprzez poziom poszczególnego stanina można określić w jakim miejscu znajduje się dana placówka w ogólnieprzyjętych kryteriach.

 

W powiecie sanockim żadna szkoła nie uzyskała najwyższego „9” stanina. Natomiast „8” uzyskały szkoły w Pielni oraz Załużu. Jednak nie można na podstawie przynależności do poszczególnego stanina jednoznacznie ocenić jakości usług edukacyjnych. Ponieważ w Załużu w roku 2011 sprawdzian szóstoklasisty zdawała zaledwie czwórka uczniów. Natomiast szkoła w Pielni po raz pierwszy od 2002 roku, czyli funkcjonowania sprawdzianu szóstoklasistów osiągnęła wyższy stanin aniżeli „5”.

 

Dla porównania szkoła w Mokrym cechowała się na przestrzeni minionych lat  jednymi z najwyższych staninów w powiecie sanockim. Jednak w ostatnich dwóch latach wyniki osiągane przez młodzież szkolną diametralnie spadły poniżej średniej.

Takich przykładów można znaleźć wiele. Jednak warto zwrócić uwagę na placówki w Prusieku oraz Dobrej, gdzie sprawdziany szóstoklasistów wypadły fatalnie. Szkoła w Dobrej została zakwalifikowana do wąskiej grupy szkół, które uzyskały „1” stanin. Natomiast Prusiek znalazł się w „2” staninie.

Pozostaje nam mieć nadzieję że w przyszłym roku sprawdzian szóstoklasistów wypadnie diametralnie lepiej i nikt nie będzie musiał wstydzić się wyników zdobytych przez najmłodszych mieszkańców ziemi sanockiej.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.