Życzenia Bożonarodzeniowe Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej

21-12-2011