BESKO: Przetarg niegraniczony na sprzedaż działek! (ZDJĘCIA)

BESKO. Wójt  Gminy  Besko  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  działek położonych w miejscowości Besko.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2012 r. o godzinie  10. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Besku. Wadium w  wysokości  określonej dla działki należy  wpłacić  w  kasie  budynku  Urzędu  Gminy  w  Besku  do  dnia  16 lipca 2012r. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia dla uczestników, którzy wygrają przetarg. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte będzie zwrócone bezpośrednio po wyborze oferty. Do wartości działki zostaną doliczone koszty poniesione przez Urząd Gminy związane z przygotowaniem działki do sprzedaży.

 

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."