Gmina Zagórz dba o pomniki przyrody

14-05-2012

GMINA ZAGÓRZ. Zakończono prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody zlokalizowanych na terenie zagórskiej gminy. Unikatowe w wielu przypadkach okazy flory uchroniono przed degradacją dzięki  dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie.

Realizacja zadania pn. „Pielęgnacja okazałych pomników przyrody jako wyraz troski Gminy Zagórz o piękno i bogactwo przyrody karpackiej” kosztowała ponad 11 000 zł, z czego 90 % stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie. W ramach prac pielęgnacyjnych usunięto m.in. posusz w koronach trzynastu drzew, zagrożone rozłamaniem konary zostały wzmocnione drewnianymi podporami i dodatkowo zabezpieczone wiązaniami dynamicznymi oraz statycznymi.

Wykonane prace bardzo korzystnie wpłyną na kondycję drzew, bezpieczeństwo i przyczynią się do zachowania dla przyszłych pokoleń tak majestatycznych drzew jakim jest rosnący w Kalnicy dąb o nazwie „Szumny”, który pretenduje do największego okazu tego gatunku na Podkarpaciu.

Przeprowadzone w czasie prac dokładne oględziny kalnickiego dęba wykazały, że podjęte działania były jak najbardziej zasadne, gdyż ujawnione pęknięcie pnia powstałe w okresie zimowym mogło skutkować rozłamaniem się sporej części korony. – Ogromnie cieszę, że zdążyliśmy na czas. Gdybyśmy nie zapobiegli zniszczeniu tak pięknego i majestatycznego pomnika przyrody byłoby to niepowetowana strata dla nas i przyszłych pokoleń – podkreśla Burmistrz Zagórza Ernest Nowak – główny inicjator opisanych powyżej działań.

Foto: Marcin Dziedzic

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.