Kup kolektor z 45% dopłatą

03-02-2012

W ciągu zaledwie 15 minut Słońce dostarcza do Ziemi tyle energii, ile nasza planeta zużywa przez cały rok. To doskonałe źródło darmowej energii – wystarczy ją tylko wykorzystać.

17 czerwca 2010 roku  Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z siedmioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. . Każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej, może skorzystać z tej oferty – 45% dopłaty do kosztów kwalifikowanych inwestycji zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. Szacuje się, że środki te pozwolą na ok.40-50 tys. inwestycji. Celem programu jest montaż kolektorów słonecznych o powierzchni 200 tys. m2, to pozwoli na produkcję energii na poziomie 356 tys. GJ rocznie i tym samym ograniczenie emisji CO2 o około 35 tys. ton rocznie.

Dotychczas beneficjenci złożyli w bankach 16 073 (stan na 30-11-2011) wniosków na kredyt z dopłatą, a 14 028 klientom wypłacono już dopłatę w łącznej wysokości 90 466 tys. zł. Jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,3 tys. zł przy maksymalnym zaplanowanym 2,5 tys. zł. Najczęściej beneficjenci instalują po trzy kolektory na budynek (średnia zamawiana powierzchnia kolektorów: 6,42 m2). Na zestaw kolektorowy średnio uzyskano dotacje w wysokości ponad 6,5 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych: 49,9 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,4 tys. zł na zestaw (dla wspólnot mieszkaniowych: 110,8 tys. zł).

Współpracujemy z wszystkimi bankami, które podpisały umowę z NFOŚiGW. Obecnie oprocentowanie kredytu naszych klientów waha się pomiędzy 7% a 11% w skali roku. Banki pobierają również prowizję od udzielenia kredytu w wysokości 2-4% od umowy kredytowej. Kredyt na kolektory słoneczne można wcześniej spłacić, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu dotacji. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje. Należy zaznaczyć, że dotacja jest opodatkowana podatkiem dochodowym zależnym od skali podatkowej w jakiej konkretna osoba się znajduje. Rozliczana jest na podstawie Pit-u, który NFOŚiGW wysyła do Państwa  w roku podatkowym, w którym zainstalowali państwo kolektory słoneczne. Wg. naszych obliczeń realna kwota dofinansowania po poniesieniu wszystkich kosztów kształtuje  się  pomiędzy 32 – 38%.
Warunkiem uzyskania dotacji jest zakup zestawów solarnych, które odpowiadają wymaganiom  NFOŚiGW. To oznacza, że wymogi kwalifikujące do otrzymania dotacji musi spełniać nie tylko klient. Dotyczy to również producentów. Wszystkie produkty na które udzielana jest dotacja muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Kolektory firmy Solartime posiadają europejski certyfikat Solar Keymark, potwierdzając tym samym wysoką jakość produktów. Każdy składany wniosek o kredyt i dotację,  prowadzony przez naszą firmę posiada w załączniku potwierdzenie tej jakości.

Solartime pośredniczy pomiędzy Kredytobiorcą a bankiem i pomaga w kompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz uzyskaniu dotacji. Dlatego można mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone prawidłowo.

Tylko solidna konstrukcja kolektorów, odpowiedni dobór zestawu urządzeń kontrolnych, transferu i magazynowania energii gwarantuje efektywną pracę całych zestawów, dostosowanych do zmiennych warunków atmosferycznych w naszej strefie klimatycznej. Projektując cały zestaw solarny, starannie dobieramy jego części składowe, gdyż każda z nich ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i żywotność systemu oraz ilość energii jaką jesteśmy w stanie pozyskać ze słońca. Warto wybrać zestaw wysokiej jakości, ponieważ inwestycja jest na lata i tylko dobry produkt gwarantuje nam zwrot poniesionych kosztów. Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja solarna pozwala zaoszczędzić 60% – 70% rocznych wydatków na podgrzewanie wody.  To wszystko warunkuje stałe i wieloletnie korzyści ekonomiczne.  W skład zestawu solarnego CWU wchodzi kolektor słoneczny, montowany najczęściej na dachu  budynku, który jest połączony elastycznymi przewodami karbowanymi, nierdzewnymi z zasobnikiem wody użytkowej oraz z zespołem pompowo-sterowniczym, który  wymusza cyrkulację płynu roboczego i kieruje pracą pompy. Informacje o prawidłowym funkcjonowaniu całego systemu otrzymujemy za pomocą zaawansowanego regulatora który jednocześnie steruje pracą układu solarnego Wszystkie stosowane przez Solartime elementy składowe zapewniają stabilną pracę całego systemu a użytkownikom poczucie  bezpieczeństwa i komfortu. Utrzymują wysoki stopień absorpcji pozyskiwanej energii zgodnie z normami PN i EN. Szacowana trwałość kolektorów obliczona jest na około 30 lat przy 10-letniej gwarancji!

Bezpłatnie załatwimy za Państwa wszelkie formalności związane z dofinansowaniem!

Nasz doradca odwiedzi Państwa w domu, przedstawi szczegółowy kosztorys i po pozytywnej decyzji pomoże Państwu w wypełnieniu wszystkich wniosków niezbędnych do otrzymania kredytu i dotacji. Dopilnuje aby skompletowane przez Państwa dokumenty zostały przekazane do ustalonego oddziału banku.
Po podpisaniu umowy z bankiem, wyznaczamy termin montażu instalacji solarnej. Następnie nasz inspektor nadzoru jedzie na odbiór techniczny. Dostarczenie odbioru do banku wraz z FV gwarantuje uruchomienie kredytu a do NFOŚiGW zostaje wysłany wniosek o wypłatę dotacji.

Dlaczego warto kupić kolektory w firmie Solartime?

1.    Mają Państwo pewność, że zakupione kolektory posiadają certyfikaty wymagane do tego, aby otrzymać dotację.
2.    Nasi doradcy techniczni pomogą dobrać zestaw najbardziej optymalny do Państwa potrzeb i oczekiwań.
3.    Wykonamy profesjonalny projekt instalacji gratis.
4.    Montażu dokonują tylko autoryzowani przez nas instalatorzy.
5.    Pomożemy Państwu we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu i dotacji.
6.    Już ponad 400 naszych klientów otrzymało dofinansowanie do kolektorów.
7.    Gwarantujemy najwyższą jakość zestawów solarnych.
8.     Wszystkie stosowane przez Solartime elementy składowe gwarantują stabilną pracę całego systemu a użytkownikom poczucie  bezpieczeństwa i komfortu.

Obecnie możemy się pochwalić dużym doświadczeniem zarówno w zakresie montażu całych zestawów solarnych jak również w prowadzeniu dokumentacji związanej z otrzymaniem kredytu i dotacji dla naszych klientów. Na dzień dzisiejszy nasi pracownicy posiadają wiedzę  jak przygotować prawidłowo wnioski składane do banków o kredyt i dotację. Oczywiście każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie do takiej inwestycji, to zupełnie inny przypadek. Każdy podobnie jak ma indywidualne warunki zamieszkania tak samo ma indywidualne warunki kredytowe. Dlatego potrzebne jest spotkanie w miejscu inwestycji oraz rozmowa z naszym pracownikiem.

Telefonicznie udzielimy pierwszych informacji, zorganizujemy spotkanie i przedstawimy cały projekt uzyskania kredytu z dotacją. Ustalamy z właścicielami domów jednorodzinnych możliwości i sposoby zamontowania systemu solarnego. Na pierwszym spotkaniu wyceniamy całą usługę kompleksowo, z montażem i całą aparaturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania systemu ogrzewania wody użytkowej. Kompletujemy całą niezbędną dokumentację potrzebną do złożenia wraz z wnioskiem o dotacje i realizujemy  całe przedsięwzięcie zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW. Nasi pracownicy, to pierwsze osoby, które weryfikują możliwości klientów odnośnie przystąpienia do projektu z dotacją. Wspólnie z pracownikami banków doradzamy i ustalamy warunki jakie musi spełnić beneficjent odnośnie umowy kredytowej. To bank bierze na siebie odpowiedzialność przyznania dofinansowania u kredytobiorcy. Akceptacja kredytobiorcy to jednocześnie zgoda na udzielenie dotacji do całej inwestycji. Podpisując umowę kredytową równocześnie podpisuje się wniosek o dotacje.
W trosce o obecnych i przyszłych klientów Spółka wprowadziła usługę 24-godzinnego serwisu. Strategią rozwoju firmy jest budowanie współpracy z silnymi partnerami. Wpływa to na komfort i poczucie bezpieczeństwa klientów firmy.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi produktami oraz rozwiązaniami, jakie możemy zaproponować zarówno osobom prywatnym jak i wspólnotom mieszkaniowym.

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację.

Zapraszamy do naszego oddziału w Sanoku
ul. Rymanowska 52
lub zadzwoń       13 46 46 120           13 46 46 120               515155900
www.solartime.pl


TEKST SPONSOROWANY