Miasto zabezpiecza osuwiska

SANOK / PODKARPACIE. Trwają prace przy wstępnym zabezpieczeniu osuwiska na Górze Parkowej w Sanoku. Tegoroczny etap prac, powadzonych przez Urząd Miasta Sanoka, będzie kosztował ok. 180 tys. zł.

Centrum Sanoka wraz osadzone jest na wzniesieniu. Ulewne deszcze w 2010 i 2011 r.

rozmiękczyły nasypy ziemne, efektem czego było powstanie dwóch osuwisk: na zboczu Góry Parkowej – nad centrum handlowym w pobliżu Parku Miejskiego oraz na skarpie graniczącej z rynkiem koło restauracji „Pod Zegarem”. Miasto prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie osuwisk przed dalszym rozprzestrzenianiem się.

Najbardziej zaawansowane są prace na Górze Parkowej. W zeszłym roku Miasto zleciło opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a w bieżącym roku powstał projekt budowlany na zabezpieczenie osuwiska. Na wykonanie niezbędnej dokumentacji władze Miasta zdobyły dofinansowanie z MSW w kwocie prawie 90 tys. zł.

Obecnie prowadzone są wstępne prace zabezpieczające powstałe osuwisko przed dalszym rozprzestrzenianiem. Wykonujące je Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dokonuje makroniwelacji (splantowania) terenu oraz odwodnienia skarpy poprzez drenaż.
- W następnym roku czeka nas docelowe zabezpieczenie osuwiska według projektu budowlanego. Zrobiony zostanie tutaj mur oporowy, zabezpieczony kotwami, a także drenaż powierzchniowy i wgłębny, który pozwoli na odprowadzenie wody ze skarpy do kanalizacji deszczowej. Działania te wymagają jednak pozwolenia na budowę, o które się staramy – informuje Ziemowit Borowczak, zastępca Burmistrza Sanoka.

Miasto zabiega również o dofinansowanie z MSW na ten etap prac, który szacunkowo kosztował będzie ok. milion zł.
Osuwisko przy rynku zostało doraźnie ochronione przed dostawaniem się tam wód opadowych, które mogłyby pogłębić proces usuwania ziemi. Miasto posiada już opracowaną dokumentację geologiczno – inżynierską, która posłuży do stworzenia projektu budowlanego zabezpieczenia skarpy.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

zobacz także:

SANOK: Dlaczego osuwa się Góra Parkowa? (VIDEO HD)

DREWEX INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."