Stypendia i nagrody dla sportowców

ZAGÓRZ. W Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz można składać wnioski o nagrody i stypendia dla wyróżniających się sportowców. Szczegółowe informacje w ogłoszeniach zamieszczonych w dalszej części artykułu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących:

1)stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym:
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu;
c) reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Zagórz i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Zagórz;

2) nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:

a) zawodnikom – za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
b) trenerom – za zasługi w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych oraz za aktywność w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej,
c) innym osobom wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Zagórz.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu tel. 13 46 22 062 wew. 49.

UMiG Zagórz

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."