OSP Łukowe informuje

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYCIA KURSU KWALIFIKOWANEGO PIERWSZEJ POMOCY realizowanego w ramach projektu: Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012″.

W związku z ogłoszeniem o naborze do w/w projektu z dnia 11.01.2012 komisja konkursowa w składzie: Jerzy Barszcz – Prezes OSP Łukowe, Bogdan Antolak – Skarbnik OSP Łukowe oraz Jerzy Zuba – koordynator projektu stwierdza, co następuje:

• w toku naboru (11-19.01.2012) chęć uczestnictwa w kursie wyraziło 35 osób

• komisja konkursowa kierując się warunkami naboru opisanymi w ogłoszeniu o naborze zakwalifikowała do udziału w szkoleniu następujące osoby:

1. Kamila Podraza

2. Grzegorz Gocek

3. Mariusz Nieborowski

4. Grzegorz Koczera

5. Damian Gocek

6. Dariusz Nieznański

7. Rafał Czubek

8. Krzysztof Wasylik

9. Radosław Kalina

10. Marcin Wroniak

11. Wojciech Wróbel

12. Krystian Uzdejczyk

13. Paweł Grzybowski

14. Łukasz Antolak

15. Artur Fil

Wymienione osoby zostaną powiadomione o miejscu i terminie spotkania organizacyjnego telefonicznie.

Protokół Komisji Konkursowej.pdf

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."