Pedagogiczne zmagania na sanockiej pływalni

11-04-2012

SANOK. 20 kwietnia o godzinie 18.00 w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku odbędą się zawody nauczycieli w pływaniu.

Prawo startu mają wszyscy nauczyciele zarówno pracujący jak i emerytowani, którzy odpowiednio wcześniej zgłosili się do zawodów.

Można uczestniczyć w jednej konkurencji indywidualnej oraz w sztafecie. Każda sztafeta składa się z 4 reprezentantów jednej szkoły – w sztafecie musi być przynajmniej jedna pani.

Zawody będą przeprowadzone seriami na czas, obowiązują przepisy PZP (z drobnym przymrużeniem oka).

Zawodnicy i zawodniczki startują w konkurencjach indywidualnych według kategorii wiekowych, w sztafetach nie obowiązują kategorie wiekowe.

Konkurencje:
Indywidualne kobiet i mężczyzn:
25 m  kraul
25 m  grzbiet
25 m  klasyczny
25 m  delfin
Kategoria open:
100m stylem dowolnym
Sztafeta:
4x 25 m dowolnym, sztafeta z przeszkodami
Kategorie wiekowe:
-40
+40

IV ZAWODY PŁYWACKIE NAUCZYCIELI  ,,PLUM- 2012”

REGULAMIN
ZAWODÓW PŁYWACKICH DLA NAUCZYCIELI

1. Termin i miejsce zawodów:
–    20 kwietnia 2012r. godz.18.00
–    MOSiR  Sanok

2. Organizator:
Gimnazjum nr 1 w Sanoku

3. Cel zawodów
– Popularyzacja sportu pływackiego wśród nauczycieli.
– Zachęcanie do aktywnego wypoczynku.
– integracja nauczycieli.

4. Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczą nauczyciele szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych.
I     – do 40 lat
II     – powyżej 40
Mile widziani emeryci.

5. Program zawodów:
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 20.04.2012. o godzinie 17.30, od godziny 18.00 rozgrywane będą w kolejności następujące konkurencje:
a. 25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn
25 m stylem klasycznym kobiet i mężczyzn
25 m stylem grzbietowym kobiet i mężczyzn
25 m stylem motylkowym kobiet i mężczyzn
b. sztafeta czteroosobowa, w tym przynajmniej jedna kobieta
c. kategoria open-100m stylem dowolnym
d. sztafeta z przeszkodami
Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej oraz w sztafecie. Uwaga! W zawodach biorą udział nauczyciele w konkurencjach indywidualnych  i sztafetowych. W przypadku braku sztafety, zawodnicy mogą startować tylko w konkurencjach indywidualnych.

6. Przepisy techniczne pływalni
długość 25 m, 5 torów, temperatura wody 28 stopni, pomiar czasu ręczny.

7. Nagrody
Medale, dyplomy  dla trzech pierwszych zawodników poszczególnych konkurencji  w podanych przedziałach wiekowych.

8. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne ponosi organizator. Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 20 zł

9. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej mag.cwi@interia.pl oraz pod nr tel. 691291403, 0134630561  w terminie do 16.04.2012r.

10. Postanowienia końcowe
Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP (z drobnym przymrużeniem oka). W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy zawodów. Uczestnicy nie są dodatkowo ubezpieczeni.

Po sportowych emocjach zapraszamy wszystkich na „ciepły poczęstunek” do restauracji „BARTEK”.

Ze sportowym pozdrowieniem organizator

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.