PIT przez Internet!

SANOK. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje o możliwości skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania zeznań rocznych drogą elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.

Do wysłania zeznań rocznych za 2011r. ( PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39) należy:
– posiadać dostęp do Internetu;
– przygotować dane takie jak:
– PESEL,
– NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika)
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia
– kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rozliczeniu rocznym za 2010r.
zabezpieczają one autentyczność składanego zeznania rocznego za 2011r.

Aby wysłać e-deklarację wystarczy 5 kroków:
– wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl. i pobrać z zakładki „Do pobrania” aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobrać właściwy formularz z zakładki „Formularze”;
– wypełnić formularz,
– podpisać formularz wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rozliczeniu rocznym za 2010r.;
– wysłać dokument;
– pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.lub z prezentacji ze strony www.ussanok.pl

Naczelnik
Urzędu Skarbowego|
mgr Andrzej Lubojemski

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."