REKLAMA

PRZEKAŻ NAM 1% SWOJEGO PODATKU

Stowarzyszenie Inicjatyw Wychowawczych im. ks. Wiesława Siwca działające przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku powstało w 1999 r. z inicjatywy katechety ks. Wiesława Siwca, który był też pomysłodawcą wpisanej już w tradycję szkoły akcji „Mikołaj”.

Organizacja ta stawia sobie za cel rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży, promowanie jej twórczości, a także działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, finansowe wspomaganie uzdolnionych uczniów oraz pozyskiwanie funduszy na leczenie ciężko chorych.

Dzięki zbiórkom, darowiznom oraz sprzedaży kolejnych kalendarzy i tomików z wierszami i grafikami uczniów, udało się zebrać pieniądze dla ciężko chorych uczniów, fundować stypendia i zapomogi oraz organizować corocznie akcję na rzecz dzieci z biednych rodzin „Mikołaj”. Przez 19 lat trwania akcji dotarliśmy z prezentami do 1525 rodzin, w których obdarowaliśmy prezentami 3276 dzieci. Każde z nich otrzymuje paczki z zabawkami i słodyczami, które przygotowuje i przynosi młodzież I LO.

Stowarzyszenie podejmuje również skuteczne starania o uzyskanie finansowego i rzeczowego wsparcia dla szkoły. Jego członkom udało się pozyskać sprzęt sportowy oraz audiowizualny, który wykorzystywany jest podczas zajęć edukacyjnych oraz kółek zainteresowań.

W 2004 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego.

STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA
NUMER KRS 0000224100

Tekst sponsorowany
12-03-2012