Przetarg na budynek biurowo – usługowy w Sanoku

03-12-2012

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku biurowo-usługowym w Sanoku.

Budynek biurowo-usługowy w Sanoku, obręb  Śródmieście przy ul. Kościuszki 23, obejmujący:
– jedno pomieszczenie na VI piętrze o pow. 12,82m2
– pomieszczenia na V piętrze o pow. 256,54m2 ( całe V piętro)
– udział w komunikacji (proporcjonalny do powierzchni lokalu) wynoszący 71,33 m2 .

Dla lokalu użytkowego w Sądzie Rejonowym w Sanoku V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1S/00062269/3.

Przetarg  odbędzie się w dniu  8 lutego  2013r. o godz. 10-tej w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Kościuszki 36 pokój 24.

Cena wywoławcza: 580.000,00 zł.  Wadium: 58.000,00 zł.
Wadium należy wnieść w pieniądzu  na konto Powiatu Sanockiego  Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095  prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  w Sanoku, w taki sposób aby pieniądze na w/w koncie Powiatu były najpóźniej w dniu 5 lutego 2013r.

Termin zawarcia umowy sprzedaży  ustali  Starosta Sanocki  najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy , Zarząd Powiatu w Sanoku  może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Sanoku

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.