Rozmawiali o cyberprzemocy!

02-03-2012

SANOK. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku przy współpracy z Urzędem Miasta zorganizowała konferencję naukową dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

 

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele instytucji, których praca jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wiodącym tematem konferencji była cyberprzemoc i cyberprzestępczość.

We wtorek w godzinach od 10 do 14 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyła się konferencja naukowa dla pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sanockiego. Spotkanie miało na celu udoskonalenie procedur współpracy pomiędzy różnymi instytucjami głównie w zakresie przemocy i przestępczości wirtualnej, która współcześnie jest dużym zagrożeniem dla młodzieży. Zdarzają się przypadki, że młodzi ludzie używają Internetu i telefonu komórkowego, jako głównego narzędzia służącego do popełniania czynów zabronionych prawem, np. stosowania przemocy. Policja odnotowuje przypadki, gdzie na forach internetowych młodzi ludzie wypisują obraźliwe komentarze, wulgaryzmy, groźby, wyzwiska, często złudnie myśląc, że są anonimowi i bezkarni.

Jeśli chodzi o uczniów to można wskazać dwie płaszczyzny zagrożeń. Z jednej strony mogą być oni sprawcami czynów karalnych. Z drugiej zaś stać się ofiarami cyberprzemocy – stalking, grooming, kradzież tożsamości itp. Dlatego też niezwykle istotne jest podejmowanie wszelkich działań profilaktycznych w tym zakresie. Uczestnicy wczorajszego spotkania mogli uzyskać informacje, jak skutecznie zapobiegać i walczyć z cyberprzemocą i cyberprzestępczością.

Konferencji przewodniczyli podinsp. Łukasz Dytkowski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku oraz Marian Kurasz – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka, którzy przywitali zaproszonych gości oraz uczestników spotkania.

Udział w konferencji wzięli pedagodzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sanockiego. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji, których praca jest związana z zagadnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach. Wymienić tu można takie osoby jak:

- Irena Penar – Urząd Miasta – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej,
- Teresa Stach – sędzia Sądu Rejonowego – Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich,
- Marek Stawarczyk – biegły sądowy w zakresie informatyki, specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego,
- Maria Dufrat – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
- Ilona Suchaniak, Bartosz Wojtowicz – Straż Miejska,
- kpt. Robert Wojciechowski – Państwowa Straż Pożarna,
- Maciej Drwięga – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- kom. Grzegorz Matyniak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku,
- mł. asp. Monika Hędrzak, mł. asp. Łukasz Sowiński – Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich KPP w Sanoku.

Przedstawili oni zagadnienia związane z podejmowanymi działaniami oraz wzięli udział w dyskusji. W konferencji uczestniczyli także kierownicy poszczególnych posterunków podległych komendzie Policji w Sanoku .

Podczas spotkania jako prelegenci wystąpili:

- Marek Stawarczyk – biegły sądowy z zakresu informatyki, specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego, nauczyciel. Przedstawił zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości w aspektach technicznych, pedagogicznych i psychologicznych.

- kom. Grzegorz Matyniak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku. Omówił tematy dotyczące przepisów prawa oraz odpowiedzialności karnej osób dopuszczających się czynów zabronionych przy wykorzystaniu mediów komunikacyjnych.

Wszystkim prelegentom składamy serdeczne podziękowania za przekazanie cennych informacji. Wiedza zdobyta podczas spotkania posłuży do zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu i telefonii komórkowej.

KPP SANOK

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.