Spotkanie z nauczycielami

SANOK. W Urzędzie Miasta Sanoka 31 sierpnia odbyło się tradycyjnie spotkanie z kadrą kierowniczą i nauczycielami inaugurujące nowy rok szkolny.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Sanoka dr Wojciech Blecharczyk, który przywitał zebranych gości, podziękował im za dotychczasową pracę, jak również życzył kolejnych zawodowych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było wręczenie nominacji dyrektorskich na kolejną pięcioletnią kadencję. Otrzymali je:
- Elżbieta Ziajka – dyrektor Przedszkola nr 1
- Małgorzata Pietrzycka – dyrektor Przedszkola nr 3
- Maria Harajda – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
- Adam Mindur – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
- Krzysztof Zając – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
- Janina Starakiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

Pedagodzy, którzy w okresie wakacyjnym zdali egzamin na nauczycieli mianowanych złożyli ślubowanie. Odebrali je Burmistrz Miasta Sanoka oraz jego zastępca. Następnie burmistrzowie wręczyli nauczycielom akty mianowania. Otrzymali je:
- Bogusława Wach – nauczyciel w Przedszkolu nr 1
- Ewelina Langenfeld – nauczyciel Przedszkolu nr 4
- Krystyna Berdysz – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1
- Aneta Niemiec – Czopor – nauczyciel w Gimnazjum nr 3
- Marta Poznańska – nauczyciel w Gimnazjum nr 1
- Maciej Kondyjowski – nauczyciel w Gimnazjum nr 1
- Patryk Nisiewicz – nauczyciel w Gimnazjum nr 1
- Justyna Kasińska – nauczyciel w Gimnazjum nr 2
- Sabina Bednarczyk – nauczyciel w Gimnazjum nr 2
- Aneta Fil – nauczyciel w Gimnazjum nr 3

Swój jubileusz pracy zawodowej świętowało także trzech dyrektorów, którzy z rąk Burmistrza dr Wojciecha Blecharczyka, a także zastępcy Burmistrza Mariana Kurasza oraz Naczelnik Ireny Penar odebrali gratulacje, jak również nagrody jubileuszowe. Są to:

35-lecia – pani Elżbieta Barańska
30-lecia – pani Danuta Kosturska
30-lecia – pan Krzysztof Zając

Oficjalną część spotkania zakończyło wystąpienie zaproszonych gości: Tomasza Dańczyszyna – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sanoka, Marty Muszyńskiej – dyrektora CDN w Sanoku, Piotra Sieradzkiego – prezesa ZNP w Sanoku, którzy złożyli podziękowania dyrektorom i nauczycielom za dotychczasową współpracę. W imieniu dyrektorów, którzy otrzymali nominację, głos zabrała Małgorzata Pietrzycka.

Nowy rok szkolny w sanockich szkołach podstawowych rozpocznie 2411 dzieci, w gimnazjach – 1376, zaś w przedszkolach 896.

Źródło: UM Sanok

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."