Szkolenie Natura 2000

18-10-2012

SANOK. W dniach 15 oraz 16 października 2012 r. na Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka,  w Szkole Podstawowej nr 6, Przedszkolu nr 4 oraz Gimnazjum nr 2 w Sanoku odbyły się bezpłatne warsztaty

realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „N-2000”. Organizatorami zajęć był Urząd Miasta Sanoka oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa. Zajęcia prowadził przedstawiciel Fundacji Jakub Pełka .

Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy na temat Natury 2000 i sposobów rozwiązywania problemów związanych z ochroną walorów przyrodniczych. Poruszano zagadnienia związane z  implementacją prawa europejskiego w zakresie omawianych obszarów. Szkolenia skierowane były do nauczycieli, samorządów, inwestorów  i społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat Natury 2000. Uczestnicy warsztatów otrzymali pakiety edukacyjne.

Warto wiedzieć, że na terenie Miasta Sanoka znajdują się cztery obszary włączone w Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Są to: Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 (koryto rzeki od południowo wschodnich granic miasta o Mostu Białogórskiego), Rzeka San PLH180007 (koryto rzeki od mostu Białogórskiego do północnozachodnich granic miasta) oraz obszary leśnie: Góry Słonne PLB 180003 i Obszar Istotny dla Wspólnoty Góry Słonne PLH180013. Wymienione obszary stanowią 34% udziału powierzchni administrowanej przez Gminę Miasta Sanoka, odpowiednio 33% obszary w Górach Słonnych i 1% koryto rzeki San.

Piotr Kutiak

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.